+45 54881700 vuc@vucstor.dk

Entreprenørskab og voksenuddannelse

VUC Storstrøm

Stort potentiale i koblingen af entreprenørskab og voksenuddannelse

Rasmus Kristiansen

Onsdag d. 13. oktober var Hf og VUC Fyn og VUC Storstrøm værter ved en konference om Innovation og Entreprenørskab i voksenuddannelse. Konferencen var det første spæde skridt i Erasmus+ projektet SIATE, Social Inklusion of Adults Through Entrepreneurship, der via konferencer i fem Europæiske lande søger at etablere ENTNET, the European Network for Entrepreneurship in Adult Education. Bag den større mundfuld gemmer sig et forsøg på at udvikle den formelle voksenuddannelse i Danmark (og Europa) til at indtænke innovation og entreprenørskab i den daglige undervisning med henblik på at øge relevansen og motivationen for voksne under uddannelse. Indsatsen har derudover et tydeligt socialt inkluderende aspekt, hvilket også konferencens oplægsholdere kom ind på.

 

Indvandrere er entreprenører

Netop det socialt inkluderende potentiale, var en af Hans Lassens vigtigste pointer. Lassen er foredragsholder og forfatter til bogen Den anden virkelighed, der undersøger spændingsfeltet mellem indvandring, integration og entreprenørskab. Helt tydeligt træder det frem, at indvandrere til Danmark er bemærkelsesværdigt meget bedre til at starte virksomheder. Det er dog også tydeligt, at de har færre penge at starte med, bevæger sig i lavere omsætningsmæssige niveauer og har lavere uddannelse end tilsvarende etniske danskere. På den anden side ligger etniske danskere en del under indvandrergruppen i forhold til at starte egne virksomheder, selvom de grundlæggende muligheder er bedre i forhold til startkapital, uddannelse og omsætning.

Ideen om at udvikle særligt tilrettelagte uddannelser, hvor de respektive grupper for mulighed for at lære af hinanden såvel som nogle for generelle uddannelsesmæssige entreprenørskabskompetencer synes derfor oplagt.

 

Uddannelse af undervisere

Et centralt aspekt af at kunne lykkes med at udvikle undervisning til lavere uddannede i entreprenørskab er kompetenceudvikling af underviserne. Det er ikke et felt undervisere på voksenuddannelser traditionelt arbejder indenfor og en egentlig undervisning vil derfor kræve nyudvikling af undervisningsmetoder og måske endda underviserrolle.

Selvstændig konsulent Connie Stendal og Britt Due Tiemensma, underviser ved Tsuru University i Japan, har i Erasmus+ projektet EIPTE arbejdet med at udvikle undervisere og deres undervisningskompetencer i forhold til entreprenørskabsundervisning i folkeskolen. Erfaringen fra projektet er, at værdien i entreprenørskab ligger i at kunne handle på muligheder og ideer så det skaber værdi for andre også. Det er med andre ord de værdiskabende processer der er centrale. For at lykkes med dette skal underviserne i (endnu) højere grad kunne arbejde med åbne læringsforløb, nytænke evalueringsformerne samt være tilpasningsparate.

Ny lærerrolle

En lignende pointe bidrog Nerma Aedo fra Fonden fra Entreprenørskab og underviser på Hf og VUC Fyn med. Underviseren skal være en medspillende facilitator og sparringspartner i kursisternes innovationsprocesser. Dog skal faget ikke været et selvstændigt et, men ifølge Aedo tænkes bredt ind i den eksisterende fagrække. Innovative kompetencer skal tænkes ind i alle fag, så kursisterne lærer at stille åbne og nysgerrige spørgsmål, der får dem til at tænke løsningsorienteret og værdiskabende ligesom der skal være en rød tråd på tværs af aldre og uddannelsesniveauer. Dog går udviklingen meget langsomt og voksenuddannelserne er end ikke nævnt i de nyeste politiske udspil i forhold til innovation.

 

Socialt entreprenørskab som faglig mulighed

En mulig didaktisk vej ind i udviklingen af entreprenørskab på voksenuddannelserne kom fra forsker og studieleder i Master for Socialt Entreprenørskab og Leder af Center for Socialt Entreprenørskab, Katia Dupret.

Socialt entreprenørskab kan supplere og udfordre den ”traditionelle” opfattelse af entreprenørskab og innovation som virksomhedsskabende iværksætteri og i stedet fokusere på emner som samfundsinvolvering, handlekraft og ligeværdighed. Tilgangen tager udgangspunkt i kursisternes potentielle ressourcer, erfaringer og kompetencer og bygger på disse i stedet for at se på fejl og mangler. De personligt opbyggende bliver dermed centralt og vil give mulighed for at tænke pædagogik og didaktik i et nyt og inspirerende lys.

Et gennemgående tema for dagen var med andre ord kompetenceudvikling af undervisere, hvis man skal lykkes med at få kursisterne til at lykkes. Konferencen var dermed et lille men vigtigt første udkast til en samlet videreudvikling.

Onsdag d. 25. november vil VUC Fyn være værter ved en international anlagt konference hvor temaerne bliver bredt videre ud og projektet vil dykke ned i konkrete iværksætterhistorier.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Read more