+45 54881700 vuc@vucstor.dk

Politik- Notat

Danmark

Politik – notat

ENTREPRENØRSKAB SKAL IND I VOKSENUDDANNELSERNE

To afholdte konferencer i efteråret 2021 i regi af EU-projekt SIATE har været med til at fokusere på nødvendigheden af, at entreprenørskab og innovation i fremtiden kan være med til at videreudvikle og forstærke indholdet i voksenuddannelserne (AVU). Entreprenørskab og innovation er vigtige komponenter i fremtidens demokratiske dannelse og skal bidrage til at gøre almen voksenuddannelse mere arbejdsmarkedsrelevant og samtidig understøtte  social inklusion. De to konferencer er en del af et Erasmus+ KA3 projekt, som på et politisk niveau skal komme med anbefalinger til entreprenørskab i voksenuddannelser i de 5 lande, Danmark, Italien, Tyskland, Irland og Norge.

Projektet er et europæisk samarbejdsprojekt, og det første af sin art i Danmark inden for voksenuddannelsessektoren. Det er VUC Storstrøm samt HF & VUC FYN, som har afviklet de to danske konferencer. Konferencerne foregik i tilknytning til et større treårigt EU-støttet projekt: SIATE Social Inclusion of Adults Through Entreprenuership, som har til formål at styrke og udvikle anvendelse af innovation og entreprenørskab som redskab til social inklusion.

Det er erfaringerne fra konferencen og de tilknyttede workshops med deltagere fra de forskellige lande og konferencerne, der danner grundlag for nedenstående anbefaling.

Ved konferencerne var særligt avu-bekendtgørelsens bilag 50 til diskussion, hvor der blev diskuteret mulighed for et ekstra emne omkring entreprenørskab, som en vej til at integrere entreprenørskab i voksenuddannelsen.

Baggrund

Der er mange europæiske og danske erfaringerne for, at entreprenørskab er en direkte vej til social inklusion i det samfund, som man er en del af. De fleste mennesker ønsker at være selvforsørgende, at bidrage til at skabe sig selv et godt liv – uden økonomisk afhængighed af andre eller af samfundet, og der viser erfaringerne, at arbejdet med entreprenørskab og innovation kan være den “ice-breaker”, som kan skabe et nyt og selvstændigt liv. De samme synspunkter har Hans Lassen udtrykt i hans ph.d., der viser, at entreprenørskab vil fremme vores målgruppes kompetencer, social inklusion og mulighed for job.

Arbejdet med entreprenørskab og innovation kan skabe social inklusion for netop de lavest uddannede og den store gruppe af immigranter, som forsøger at finde sig en levevej og plads i det danske samfund, hvilket bekræftes af Katia Dupret, lektor og forsker ved RUC.Mange kursister på voksenuddannelserne har ønsker om at bidrage, inddrage og indgå aktivt i lokalsamfundet, men har brug for redskaber til at komme i gang. Andre har drømme om egen virksomhed, nogle har måske allerede startet en virksomhed eller kender andre, som har startet virksomhed – drømmene er store, og hvordan kan vi hjælpe drømmene på vej – og til at blive mere bæredygtige og kvalificerede, så de overlever den første svære tid.

Erfaringerne fra f.eks. “Fonden for Entreprenørskab” viser, at man ved at arbejde med entreprenørskab i ungdoms-og voksenuddannelserne kan motivere deltagerne til at arbejde meget indgående med entreprenørskab og innovation, men fokuseringen på disse emner medfører også en øget motivation for at lære mere dansk, matematik og sprog.

Eksperternes oplæg på konferencerne viste, at der er et spændende udviklingspotentiale for voksenuddannelserne (AVU) ved at arbejde mere målrettet med entreprenørskab og innovation, og at netop dette arbejde vil forstærke den sociale inklusion for målgruppen på voksenuddannelserne. På den måde bliver AVU endnu mere virkelighedsnær og vedkommende for den enkelte kursist. Det er således en vigtig del af almen dannelse.

 

Anbefaling

Der er i princippet 2 veje at gå for at forstærke arbejde med entreprenørskab og innovation i voksenuddannelserne.

Den første vej er at udarbejde principper for “entreprenørskab og innovation” i alle fag på AVU jnf. bilag 50 på samme måde som faglig læsning og bæredygtig udvikling, hvilket – hvis det lykkes – vil give den bedst sammenhængende uddannelse og forståelse for, hvordan den enkelte kursist i fremtiden kan arbejde bedre og mere kvalificeret med disse emner.

På konferencen var avu-bekendtgørelsens bilag 50 til diskussion i arbejdsgrupperne. Særlig var det emnernes manglende synlighed, der blev problematiseret. Men også en enighed om, at entreprenørskab vil styrke formål og mål med bilag 50

Arbejdet i de enkelte fag (enkeltfags-system) kan f.eks. afsluttes med et temaforløb på fx. 30-40 lektioner, (som er taxameterfinansieret). der opfylder kravene i bilag 50.  Kursisterne kan samle den viden, som de har opnået i de enkelte fag og udarbejder en samlet projektopgave, som der gives en selvstændig karakter for via én intern vurdering.

På den måde får emnerne i bilag 50 mere synlighed og vægt i kursisternes uddannelse og vigtighed for kursisterne dannelse synliggøres.

Den anden vej er at oprette et selvstændig fag “Entreprenørskab & Innovation” på 45-60  lektioner, hvor kursisterne arbejder målrettet med udvikling af f.eks. gode ideer, forretningsideer, økonomisk bæredygtighed, risiko-vurdering mm. – og afslutte faget med en almindelig eksamen, som andre AVU-fag.

Vi stiller os gerne til rådighed for et videre arbejde med beskrivelse, inspiration til undervisning og implementering af entreprenørskab og innovation i voksenuddannelsen.

 

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Read more