+45 54881700 vuc@vucstor.dk

Social entreprenørskab - europæsiske anbefalinger

VUC Storstrøm

Entreprenørskab i voksenuddannelse – hvad skal der til?

Rasmus Kristiansen

Det europæiske projekt SIATE – Social Inclusion of Adults Through Entrepreneurship – havde sin afsluttende konference i den tyske by, Freiburg, i efteråret 2023. Konferencen var den sidste af fem konferencer, der ud over Tyskland, har været afholdt i Norge, Danmark, Irland og Italien. De fem konferencer har haft hvert sit lokale tema i relation til entreprenørskab og social inklusion (se øvrige blogindlæg her på EPALE).

 

Entreprenørskab som politisk våben

Fra statsfinansieret entreprenørskab i Norge til Social Innovation i Italien har konferencerne givet inspiration på tværs af Europa. Og Freiburg var ingen undtagelse. Ganske i den fritænkende ånd, der præger byen og kulturen i Freiburg, var temaet for konferencen politisk entreprenørskab. Eller med andre ord; kan entreprenørskab være med til at bryde de nuværende sociale og finansielle strukturer, der i Bourdieusk ånd er designet til at reproducere eksisterende økonomiske og politiske magtforhold?

Svaret herpå er ikke simpelt, men der er dog ifølge Adrian Lyons, tidligere inspektor i det engelske skolesystem, spændende tendenser at følge: Entreprenørskabsundervisning behøver ikke følge de gængse uddannelsesmæssige strukturer, faktisk kan de nedbryde hierarkier og se på nye løsninger og den effekt det har, kan være med til at hæve en given entreprenør ud af de strukturer, der ellers ville have holdt denne på plads. Men hvis undervisningen knytter an til de givne sociale, geografiske og økonomiske realiteter, så vil det blot være med til at reproducere det allerede eksisterende. Undervisningen i entreprenørskab skal derfor have øje for disse risici, udfordringer og potentialer, når den tilrettelægges.

Det potentielt politiske potentiale blev eksplicit bakket op af Ilona Ebbers og Florian Frenz fra iDEEE.schule:

Political entrepreneurship education aims to promote a politically-oriented entrepreneurial competence that empowers learners to consciously recognize and analyze socio-political challenges in their environment. It enables them to address these challenges with entrepreneurial thinking and action within their means. The outcome is the attainment of a politically-entrepreneurial self-awareness.”

Potentialet for entreprenørskab som motor for social inklusion er med andre ord stort, men det det skal gøres med bevidsthed for bias og kritisk blik for reproduktion af eksisterende strukturer.

 

Generelle europæiske anbefalinger

Konferencen og dens resultater skrev sig ind i en række konferencer, der alle har ledt til nationale anbefalingspapirer vedrørende entreprenørskab og social inklusion i voksenuddannelsessektoren. Disse anbefalinger er samlet i en række generelle europæiske anbefalinger, der her er samlet i seks overskrifter:

  1. Markant forøget og fleksibelt samarbejde mellem uddannelse, arbejdsmarked og regionale udfordringer, hvori der tænkes entreprenørskab og social inklusion
  2. Uddannelse af undervisere i entreprenørskab
  3. Udvikling af inklusionsbaseret voksendidaktik
  4. Udvikling af et entreprenant økosystem for udsatte grupper med fokus på arbejdsrum, økonomisk og uddannelsesmæssig støtte
  5. Løbende evaluering og disseminering af virksomme indsatser
  6. Nemmere adgang for udsatte grupper til økonomisk støtte

 

Helt overordnet er det blevet tydeligt – på tværs af de nationale og regionale forskelle i Europa – at hvor der er tydelige supportstrukturer på plads for de veluddannede, så møder gruppen af lavere uddannede og socialt marginaliserede grupper udfordringer på flere niveauer, herunder adgang til finansiel støtte, adgang til kontorer/arbejdspladser og ikke mindst uddannelsesmæssig support.

Hvis vi skal skabe muligheder for den enkelte (marginaliserede) borger sker det ikke af sig selv; uddannelserne og velfærdssystemerne skal geares på en helt anden måde for at gøre social mobilitet og inklusion mulig.

Den opgave er hermed stillet.

 

Ressourcer og netværk

Alle materialer, inspirerende interviews og oplæg kan findes på SIATE – YouTube. Konferencerne har derudover ført til etableringen af et europæisk netværk for entreprenørskab i voksenuddannelserne. Netværket kan findes på network of networks (entnet.education).

 

Publiceret på EPALE d. 14. december 2023

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Read more